De maakbare natuur: Oostvaardersoevers

Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn 3 bijzondere natuurgebieden in het hart van Nederland. Het is de kraamkamer en de voedselschuur voor snoeken en spierinkjes. Op en boven het water is het rust- en foerageergebied voor vele vogels zoals de zwarte stern en de zeearend. Mooie maar kwetsbare natuurgebieden. Ze liggen gescheiden en geïsoleerd van elkaar, waardoor de plaatselijke ecosystemen een natuurlijke dynamiek missen.

Kijk hier voor een grote afbeelding

Door de slappe sliblaag op de bodem van het Markermeer is het water in het Markermeer troebel. Daarnaast is het water voedselarm. Het water in de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen is juist voedselrijk. Op dit moment profiteren de gebieden niet van elkaar. Vissen komen niet of moeilijk van het ene naar het andere gebied. Ook ontbreekt een geleidelijke overgang tussen de gebieden van diep naar ondiep water. Hierdoor komen veel voedingsstoffen niet beschikbaar voor organismen in het zoetwater en het moeras. Met het project Oostvaardersoevers wil Staatsbosbeheer daar verandering in aanbrengen.

Versterken en verbinden
Samen met andere betrokken partijen zijn we gestart met een onderzoek dat zich richt op een verbinding tussen de 3 gebieden. Op dit moment bevindt dit project zich in een onderzoek stadium, waarbij de uitvoering nog wordt uitgedacht. Het doel van het project Oostvaardersoevers is het verbinden van het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen tot een toekomstbestendig zoetwater ecosysteem. Deze nieuwe verbinding moet bijdragen aan het klimaatbestendiger en veerkrachtiger maken van het gebied. Zo ontstaat er een gevarieerd landschap met robuuste beleefbare natuur: Nationaal Park Nieuw Land. Een plek waar je graag wilt zijn om van het landschap en het natuur te genieten.

Lees het gehele artikel op de bron: Boswachtersblog

EOC
BBZ