Ondanks verzet toch proef met zonnepanelen in IJsselmeer

Er komt een proefopstelling voor een drijvend zonnepark voor de kust van het IJsselmeer, nabij Breezanddijk. Ondanks bezwaren van de gemeenteraad geeft het college van Súdwest-Fryslân nu toch toestemming.

Het onderzoek van Sunfloat steekt naar verwachting begin volgend jaar van wal en duurt een jaar. Er komen honderd zonnepanelen langs de Afsluitdijk. Het bedrijf wil ervaring opdoen met het opwekken van energie in en op het water. Het uiteindelijke doel is een reusachtig, drijvend zonnepark in het IJsselmeer tussen kunstmatige lagunes, dat voldoende energie voor alle Friese huishoudens opwekt.

Onderzoek naar impact op IJsselmeer
“We dogge it yn stapkes. We lizze dêr earst in stik as hûndert sinnepanielen del’’, zegt directeur Tjeerd Jongsma van Sunfloat. ,,Op in oerflakte fan miskien tritich by tritich meter. De driuwers lizze ûnder wetter, de panielen der boppe foar de maksimale ynstraling.’’

Vanaf de Afsluitdijk zal de installatie niet of nauwelijks te zien zijn. In het onderzoeksjaar legt het bedrijf data vast over de opbrengst, de mechanische stabiliteit en het effect op de bodem. Er worden kleine ankers gebruikt om de bodem zo min mogelijk te verstoren.

‘Gemeente heeft geen keus’
Het goedkeuren van het energie-experiment door burgemeester en wethouders gaat in tegen de visie van de gemeenteraad. In de raadsvergadering van juni namen de fracties een motie aan die voorziet in het tegengaan van windmolens en zonneparken in het IJsselmeergebied. “De gemeente heeft feitelijk geen keus’’, verklaart het college. “Het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk maakt zonnepanelen mogelijk. De aanvraag is niet strijdig met het RIP.’’ Omdat het een tijdelijke constructie betreft, zijn er ook geen welstandsvoorwaarden.

Lees het gehele artikel op de bron: focus Sudwest Friesland

afbeelding: De uiteindelijke ambitie van Sunfloat is een zonnepark van 32 kilometer lang langs de Afsluitdijk. Impressie: Sunfloat

EOC
BBZ