Idee voor Valmeer Hoorn

In het markermeer, in de baai waar Hoorn ligt zou in het ondiepe water een ringdijk opgespoten kunnen worden waardoor een meer in een meer ontstaat. Door dit te doen, door het zand op te zuigen binnen deze ringdijk, ontstaat een meer van zo’n 30 a 40 meter diep. Dit meer kan dienen om energie in op te slaan. Door dit meer leeg te pompen (dit kost energie). Is een energie buffer gemaakt. Immers als je het meer weer vol laat lopen levert dit energie op.

Er is aan gerekend en het lijkt er op dat dit zelfs een rendabele investering kan zijn. Immers door het meer leeg te pompen met goedkope energie, op momenten van overschot omdat het hard waait en de zon schijnt. En het vol te laten lopen en als dure energie weer te verkopen, kan winst worden gemaakt.

Zonne paneel.
In het meer kan een drijvende zonne-installatie worden gebouwd die zo groot is dat deze de hele gemeente Hoorn van energie kan voorzien. Dit hele eiland kan draaien om een centraal punt.

Windturbines.
Op de dijk of vlakbij de dijk zou veel energie opgewekt kunnen worden met windturbines.

Maatschappelijke acceptatie en inpassing in de natuur.
Echte duurzaamheid wordt niet alleen behaald door techniek. Er is altijd een impact op de natuur en een eiland voor de kust leggen zal niet door iedereen leuk gevonden worden. Ook zijn er allemaal kaders waarbinnen gewerkt moet worden zoals Natura 2000 en vergunningen. Verder is van belang dat mensen (burgers) gehoord worden. Het is zelfs mogelijk dat de meerderheid het geen goed idee vindt in dat geval gaat het helemaal niet door.

Lees het gehele artikel op de bron: HBO Duurzaam

BBZ
EOC