Drijvende zonnepanelen in het IJsselmeer

Het standpunt van de BBZ is duidelijk: wij willen geen drijvende zonnepanelen in ons vaarwater. Op dit moment is er een aantal plannen die we scherp in de gaten houden:

Zonnepanelen voor de Friese kust
In de verkenning naar de mogelijkheden van duurzame energie op en rond het IJsselmeer, waren er plannen voor zonne-eilanden voor de kust van Workum, Hindeloopen en Gaasterland.  Alie Talhout (een verontruste inwoonster van Hindeloopen)  is een petitie gestart tegen deze plannen. De petitie is gesteund door verschillen organisaties waaronder de BBZ.  Inmiddels heeft de gemeente Súdwest-Fryslân een motie aangenomen tegen het plaatsen van windmolens en zonneparken in het IJsselmeergebied. Lees hier het eerdere bericht over deze plannen.

Breezanddijk
Er komt een proefopstelling voor een drijvend zonnepark in het IJsselmeer, vlakbij Breezanddijk. Sunfloat gaat er honderd zonnepanelen uitzetten. Gemeente Súdwest-Fryslân kan deze proef niet tegenhouden omdat deze proefopstelling onder het Rijksinpassingsplan (ontoepasselijk afgekort met RIP) valt. Afhankelijk van de uitkomst van deze proef wil Sunfloat meer zonnepanelen op het IJsselmeer neerleggen, wij zijn daar uiteraard op tegen als die in ons vaarwater worden gelegd. 

Klik hier voor het bericht in LC

Klik hier voor het bericht in Friesch Dagblad 

Plannen D66
Matthijs Sienot (lid Tweede Kamer) ziet grote kansen in zonne-energie op water en wil graag samen met alle belanghebbenden verkennen waar dit zou kunnen op het IJsselmeer. Sienot zal in een motie de Minister vragen de mogelijkheden te onderzoeken om in Nederland zonnepanelen op het water te realiseren.  Vorige week is de BBZ bij Sienot langs geweest om meer te horen over de D66 plannen. Wij hebben ons kritisch uitgelaten in verband met de  belangen van de chartervaart. Sienot zegt de belangen van de BBZ te begrijpen en zal daarom in zijn motie naast het belang van de natuurwaarden en de inwoners ook de belangen van scheepvaart en watersport noemen. Lees meer.

 De BBZ zal  met inwoners, natuurorganisaties en watersportorganisaties de vinger aan de pols houden.