Gouwzee verandert in het Zwanenmeer

Het is voor zwanen goed toeven in de Gouwzee: in het ondiepe water groeit fonteinkruid. Een waterplant die zwanen erg graag eten. Vooral de knolletjes aan de onderkant vinden ze lekker.

,,Als geboren en getogen Waterlander is dit voor mij een bekend gezicht’’, zegt Inga Tessel, boswachter van Staatsbosbeheer in het veenweidegebied. ,,De zwanenverzameling is een jaarlijks terugkerend fenomeen onder jonge zwanen die bij hun ouders weg zijn. De jongvolwassen vogels klitten graag samen in groepen. Net als hangjongeren.’’ Hoe meer ogen, hoe veiliger, is het idee. Pas als de dieren zich gaan voortplanten, rond een jaar of twee, splitsen ze zich op in koppels, die de rest van hun leven bij elkaar blijven. Tot de dood hen scheidt.

Welkome grazers
Menig watersporter is overigens een stuk minder gecharmeerd van fonteinkruid, dat zich vastdraait in schroeven en visgerei. Het taaie spul mag maar in beperkte mate gemaaid worden omdat het om een gebiedseigen plant gaat die in het kader van Natura 2000 beschermd is. Overigens is het een van de waterplanten die jaren geleden juist is uitgezet om de waterkwaliteit op te krikken. De wildgroei is een ongewenst bijeffect waar de Randmeren, het IJsselmeer en de West-Friese oever bij Hoorn last van hebben. De zwanen zijn wat dat betreft welkome grazers. Ook langs de Markermeerkust van Noord Holland komen veel zwanen voor.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD

BBZ
EOC