Vertraging voor scheepvaart in Noord-Holland door tekort aan brugwachters

Ondanks wervingsacties zijn er niet genoeg brugwachters om alle bruggen en sluizen in Noord-Holland te bedienen. Gevolg daarvan is dat de wachttijden deze zomer waarschijnlijk zullen oplopen.

“We hebben de afgelopen tijd een aantal brugwachters geworven”, zegt een woordvoerder van de provincie tegen NH Nieuws. “Maar we komen nog steeds tekort.” Om alle bruggen volgens de dienstregeling te blijven bedienen, zijn er op de korte termijn vijf tot tien extra paar handen nodig.

Sinds de bediening van de bruggen en de sluizen in Noord-Holland door de provincie is afgestoten en is uitbesteed aan Trigion, heeft dit bedrijf moeite om voldoende brugwachters te vinden. Nadat vorig jaar aan het begin van de zomer plotseling enkele personeelsleden vertrokken, moesten brugwachters pendelen tussen verschillende bruggen. Hierdoor liepen de wachttijden voor recreanten flink op.

Het bedrijf werd hiervoor beboet door de provincie, maar dit jaar deden zich in mei opnieuw problemen voor bij de bediening van de Beatribrug in Westknollendam en de Leimuiderburg in de oostelijke tak van de Ringvaart Haarlemmermeer. Wederom moesten brugwachters vanwege personeelstekort tussen meerdere bruggen pendelen. De provincie legde twee keer een boete op van 165.000 euro. Ook eiste de provincie een verbeterplan.

Maar nog altijd heeft Trigion, dat van oorsprong een beveiligingsbedrijf is, de zaken niet op orde. Het college van Gedeputeerde Staten heeft nu besloten Trigion in gebreke te stellen omdat een aantal provinciale bruggen niet bediend wordt vanwege een tekort aan goed opgeleide brugwachters zoals contractueel was afgesproken. De provincie laat weten dat er op korte termijn een gesprek ’op directeursniveau’ zal plaatsvinden met het bedrijf over de ontstane situatie.

Een woordvoerster van de provincie laat weten dat de afgelopen tijd vooral is geprobeerd om voldoende brug- en sluiswachters te werven zodat er tijdens het drukke zomerseizoen zo min mogelijk problemen ontstaan. ,,Het is zomervakantie. Iedereen wil kunnen varen en ook de binnenvaart moet goed kunnen varen in deze waterrijke provincie.’’

Zolang er niet genoeg brugbedieners zijn, moet de provincie terugvallen op noodmaatregelen. Zo zijn de werktijden aangepast en pendelen sommige wachters tussen twee of meer bruggen.

EOC
BBZ