Jaar uitstel voor nieuw zand op strand Schier

De verbreding van het stand van Schiermonnikoog met zand uit zee, is een jaar uitgesteld. De zandsuppletie is nodig omdat het strand tussen paal 4 en 5 steeds smaller wordt. Elk jaar wordt het strand daar 30 tot 40 meter smaller. Een breed strand is nodig vanwege de veiligheid.

Kustbeheerder Rijkswaterstaat zou de verbreding volgend jaar uitvoeren. Dat wordt nu op zijn vroegst in 2021. In samenspraak met het eiland en deskundigen wordt nu eerst nog bekeken hoe de kust zich ontwikkelt en of er naast een zandsuppletie alternatieve oplossingen zijn om de waterveiligheid te waarborgen.

Verwachting
Verwacht wordt dat het strand van Schier op termijn een geheel gaat vormen met een nieuwe zandplaat, waardoor op natuurlijke wijze nieuw zand naar het eiland wordt gebracht. Dat proces wordt verheling genoemd. Het is erg onzeker wanneer dit gebeurt.

Natuurmonumenten is als beheerder van het eiland heel blij met het uitstel, zegt provinciaal ambassadeur Arjen Kok. „Schier is het enige eiland waar nog nooit zandsuppletie heeft plaatsgevonden en waar dus de natuurlijke kust nog intact is. Over de ecologische consequenties van suppleties is eigenlijk heel weinig bekend.” Kok: „Als de kustveiligheid in het geding komt, is ingrijpen geboden, maar het gaat nu eigenlijk maar om een heel klein stukje dat niet aan de norm voldoet. Als je breder kijkt, zie je dat er rondom heel wat zand aanwezig is dat de komende jaren zal aanlanden.”

Op aandringen van Natuurmonumenten wordt de komende tijd gekeken in hoeverre de natuurlijke dynamiek van zand en water de afslag afremt. 

Voor Rijkswaterstaat staat in elk geval de veiligheid voorop. Uit onderzoek blijkt dat door uitstel van de suppletie de veiligheid van het eiland voorlopig niet in het geding komt.

Lees het gehele artikel op de bron: DVHN

BBZ
EOC