‘Afgeslankt’ Werelderfgoedcentrum wordt twintig meter hoog

Het te bouwen Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog wordt volgens een aangepast plan maximaal twintig meter hoog. De oppervlakte van het gebouw wordt bovendien teruggeschroefd naar 6000 vierkante meter. Dat is besloten nadat er vorig jaar veel bezwaren waren tegen het oorspronkelijke, dertig meter hoge ontwerp van de Deense architect Dorte Mandrup.

Natuurorganisaties en een aantal ondernemers vonden dat veel te hoog. Een dergelijk dominant gebouw zou niet passen bij het landschap rond de Waddenzee.

Draagvlak
Bemiddelaar en kwartiermaker Marcel Koenis kreeg de opdracht alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Hij sprak uitvoerig met alle betrokken partijen. De afgeslankte versie die daaruit naar voren kwam, kan waarschijnlijk wél op draagvlak rekenen.

Zeehonden boven?
Net als in het eerste ontwerp is er in het nieuwe plan een belangrijke rol weggelegd voor het Zeehondencentrum. Maar of de zeehonden op de bovenste verdieping worden opgevangen, zoals de bedoeling was, of dat de bassins op de begane grond komen, wordt nog onderzocht.

Geen hotel
Het plan voor een hotel in het Werelderfgoedcentrum is geschrapt.

Kennisinstituten
De Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen Universiteit willen er graag onderzoek doen. Dat geldt ook voor het NIOZ, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee. Die zou er onderzoeksschepen willen stationeren, die behalve voor onderzoek ook gebruikt kunnen worden voor dag- of weektochten.

Natuurschool
Verder wil ook de Natuurschool van Ib Huysman een plek in het centrum. Die organisatie wil er educatie over het Waddengebied gaan geven aan basis- en middelbare scholen.

Zelfde architect
Net als in het oorspronkelijk plan is er ook ruimte voor horeca. De bedoeling is om architect Dorte Landrup te vragen een soberder versie te maken van haar oorspronkelijke ontwerp, waarin ruimte is voor alle partijen.

Een projectorganisatie gaat de plannen nu verder uitwerken. In 2022 zou het centrum in gebruik moeten worden genomen.

BBZ
EOC