VZR Garant in de lucht

VZR Garant is officieel opgericht bij de notaris te Utrecht. Bij deze gelegenheid waren twee BBZ leden en leden van VZR Garant aanwezig, Charissa Töller-Tromp (Gulden Leeuw) en Harry Müter (Morgenster). Als eerste leden van VZR Garant hebben zij de statuten bekrachtigd met hun handtekening. Alle aangesloten ondernemers zullen uitgenodigd worden om hetzelfde te doen.

VZR garant is het resultaat van veel gesprekken met ondernemers in de chartervaart. Voorstellen voor het fonds komen van de schippers zelf en VZR heeft dat opgepakt en vormgegeven. Wij denken dat er door schippers en VZR prachtig invulling is gegeven aan een wettelijke verplichting (waar we, toegegeven, misschien niet allemaal op zaten te wachten) en dat de consument daar de meerwaarde van zal zien.  

Heb je nog niets geregeld? Meld je dan alsnog aan via info@vzr-garant.nl.

De Richtlijn Pakketreizen verplicht ondernemers om maatregelen te nemen die de reizigers beschermen tegen financieel onvermogen (insolventie). In een dergelijke situatie (denk aan een faillissement) moet de reiziger de betaalde reissom of een evenredig deel daarvan terug krijgen en zonodig ook gerepatrieerd worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de wettelijke eisen voor garantiestelling te voldoen; een derdengeldregeling of een garantiefonds. lees meer.