Maaien Fonteinkruid Markermeer is begonnen

Begin deze maand is het maaien van de waterplanten op het IJmeer en Markermeer van start gegaan. Door een kleine wijziging in de vergunning wordt er ook onder het eiland Pampus gemaaid. Hierdoor ontstaat er een geul voor diepstekende kajuit- en wedstrijdjachten. In de omgeving van Hoorn zal komende week pas begonnen worden met maaien.

Stichting Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer
Eerder dit jaar hebben het Watersportverbond en de HISWA Vereniging samen de nieuwe stichting ‘Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer’ opgericht. Samen gaan zij zich hard maken om het maaien van waterplanten op het IJmeer en Markermeer optimaal te organiseren. Een andere werkgroep gaat zich buigen over structurele maatregelen die de groei van waterplanten moet inperken.

Vanuit HISWA blijft Gerdina Krijger zich richten op een verruiming van de vergunning, zodat er in de toekomst meer gemaaid kan worden.

Waterplantmelder
De problematiek met de waterplanten speelt niet alleen op de Randmeren en het Markermeer een rol. Ook op veel plassen groeit het fonteinkruid zo hard dat watersporters er overlast aan ondervinden. Zo zie je op de website en applicatie van Waterplantmelder dat er ook veel meldingen zijn op de Belterwiede, in de kop van Overijssel. Nabij Hoorn zijn er maar liefst 75 meldingen gemaakt.

Op deze site vind je meer info over het maaigebied Hoorn – Nek – Sportboei G.

Foto: de maaiboot van de vissers Last in Hoorn is er klaar voor.

EOC
BBZ