BBZ zet in op uitzondering voor chartervaart watertoeristenbelasting in Hoorn

De BBZ is sinds de invoering van de watertoeristenbelasting druk bezig geweest om in gesprek te komen met de fracties van Hoorn, de wethouder en de nieuwe havenmanager. Inmiddels zijn de gesprekken afgerond en hebben we duidelijk gemaakt wat de gevolgen voor de chartervaart zijn (en wat dit betekent voor de haven van Hoorn). De fracties stonden open voor onze standpunten. Ze hadden zich niet gerealiseerd dat de prijs voor een overnachting zou verdubbelen en dat de toeristenbelasting niet rechtstreek doorberekend werd aan de klant. Alle fracties gaven aan de vloot in de haven te willen houden. De BBZ heeft een aantal mogelijkheden besproken (Houten Hoofd uitsluiten van toeristenbelasting, toeristenbelasting alleen innen na een reservering, afschaffen havengeld). “De wethouder heeft toegezegd om in het najaar met een plan te komen dat compensatie biedt aan de bruine vloot, de chartervaart met historische zeil- en motorschepen” In september meer duidelijkheid. Lees hier het hele bericht in NH dagblad.

Afgelopen mei had de gemeente Hoorn besloten om vanaf 1 juni 2019 watertoeristenbelasting te gaan heffen. De gemeente schat in dat de toeristenbelasting jaarlijks bijna 5 ton gaat opbrengen. Dit geld wil de gemeente vooral investeren in bestaande en nieuwe voorzieningen en plannen om de stad nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Voorstanders vinden het redelijk dat toeristen zelf meebetalen aan toeristische voorzieningen. Nu wordt dit geld opgebracht door de Hoornse inwoners. Tegenstanders vrezen dat de invoering juist toeristen afschrikt en dat ondernemers worden opgezadeld met administratieve lasten.