Miljoenen voor vogels en vissen

Het Waddenfonds steekt meer dan tien miljoen euro in projecten die de leefomstandigheden van vogels en vissen in het Waddengebied moeten verbeteren. Het fonds draagt bijna 3,6 miljoen euro bij aan de zogenoemde Waddentools Swimway (totale kosten: 5,5 miljoen euro). Het project gaat uitgebreid onderzoeken wat de effecten zijn van alle maatregelen die eerder zijn genomen om de visstand te verbeteren.

Bekend is dat het slecht gesteld is met de visstand in de Waddenzee, stelt het Waddenfonds. De hoeveelheid vissen is de afgelopen vijftig jaar sterk afgenomen en echt grote vissen komen er bijna niet meer voor. De afgelopen jaren zijn er meerdere projecten gestart om het tij te keren.

Riffen bij Afsluitdijk
Met het project Waddentools Swimway wordt uitgebreid onderzocht wat de effectiviteit van deze projecten is en wat de beste maatregelen zijn om de leefomgeving van vissen in de Waddenzee te verbeteren. Zo wordt onder andere gekeken naar het effect van riffen bij de Afsluitdijk op de kraamkamerfunctie van de Waddenzee.

Het grootste bedrag gaat naar de verbetering van de leefomgeving van vogels in het Waddengebied: 7 miljoen euro. Het Waddenfonds wijst op onderzoek waaruit blijkt dat de Waddenzee een zwakke schakel is in de vliegroute van vogels. De totale kosten van het project Wij & Wadvogels van Vogelbescherming Nederland zijn 15 miljoen. Voor dat bedrag worden onder andere 62 hectare broedgebied voor steltlopers, twee broedeilanden en een vogeleiland met kwelder aangelegd ten zuiden van Schiermonnikoog.

Naast de tien miljoen voor vogels en vissen, steekt het fonds ook 2,3 miljoen in de verdere ontwikkeling van de TidalKite. Deze onderwatervlieger wekt door de stroming van water duurzame energie op.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD

EOC
BBZ