‘Scheepvaart haalt klimaatdoelen niet’

De scheepvaart doet te weinig om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Daardoor wordt de doelstelling van de IMO, 50% minder CO2-uitstoot in 2050, mogelijk niet gehaald.

Tot die conclusie komt CDP (voorheen Carbon Disclosure Project), een Britse non-profit-organisatie die de ‘carbon footprint’ van bedrijven en steden in beeld brengt. Volgens hoofdonderzoeker Carole Ferguson is de zeescheepvaart op dit moment goed voor 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot, maar kan dat oplopen naar 17% in 2050 als er niets verandert.

Achttien rederijen
De organisatie heeft het klimaatbeleid van achttien van de grootste beursgenoteerde rederijen geanalyseerd en geeft er slechts drie een voldoende: NYK, Maersk en MOL. ‘Alleen deze drie hebben een strategie die een serieuze impact heeft op de uitstoot van broeikasgassen. De andere rederijen doen niet genoeg’, aldus CDP in het zojuist verschenen rapport ‘A Sea Change’.

De organisatie wijst erop dat de sector de 50%-doelstelling via de International Maritime Organization zelf heeft vastgesteld. ‘De sector zou meer moeten samenwerken met scheepsbouwers om zijn doelen te bereiken. Technologiebedrijven besteden nog te weinig aandacht aan de maritieme sector’, aldus Ferguson.

Lees het gehele artikel op de bron: Nieuwsblad Transport

In de Scheepspost van vorige week stond een artikel over de besparing die met een Flettner rotor kon worden bereikt. Dat is volgens de doelstelling (30 % minder CO2 uitstoot in 2030) binnen 10 jaar al achterhaald. Hier liggen duidelijk meer kansen voor de zeilvaart. (WvD)

EOC
BBZ