Heel veel zand en een bak ellende op Houtribdijk

Het leek een prachtig idee, om de verbinding tussen Lelystad en Enkhuizen met zand te verstevigen en zo de natuur een plezier te doen. Maar automobilisten zijn de zandverstuivingen inmiddels zat.

De Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is om veiligheidsredenen verstevigd met zand, heel veel zand. Maar de wereldwijde en miljoenen kostende primeur pakt slechter uit dan verwacht. Extra maatregelen bleken niet bestand tegen droogte, vorst en wind. Experiment mislukt? Rijkswaterstaat blijft positief.

Een met zand bezaaid wegdek heeft twee keer tot een wegafsluiting geleid. De overlast van zand hinderde het verkeer dusdanig, dat het niet veilig genoeg was voor automobilisten de weg te vervolgen. Bij de tweede afsluiting was de weg liefst 23 uur dicht. De zandverstuivingen hebben volgens Rijkswaterstaat nog niet tot ongelukken geleid, maar de publieke onvrede over het project (de versteviging van de Houtribdijk tussen de plaatsen Enkhuizen en Lelystad) neemt steeds meer toe.

De overheid reserveerde 90 miljoen euro om de dijk over een lengte van 25 kilometer te verstevigen, waarvan de helft met zand. Daarvoor was evenveel zand nodig als normaal gesproken in een heel jaar langs de Nederlandse kustlijn wordt gestort: 10 miljoen kuub. Het experiment van Rijkswaterstaat is een primeur: nergens ter wereld werd deze methode – dijkversterking met zand – eerder toegepast.

Eind vorig jaar begon Rijkswaterstaat met de aanleg van de zandoevers. Extra ondersteuning was nodig omdat de dijk niet meer aan de wettelijke veiligheidsnormen voldeed. De versteviging behoedt de omliggende provincies tegen stormen die ‘gemiddeld eens in de tienduizend jaar voorkomen’. Om waterstromen uit het IJsselmeer en Markermeer te bedwingen, is gekozen voor zandversteviging. Daar profiteert ook de natuur van, beredeneerde Rijkswaterstaat.

Maar het plan bleek niet bestand tegen het klimaat: windvlagen lieten het wegdek vol zand lopen. De ontwikkeling van ingezaaid gras, dat nodig was om het zand op zijn plek te houden, verliep door droogte en nachtvorst langzamer dan voorzien. Om zandverstuiving tegen te gaan zijn verstevigde zandstuifschermen geplaatst en is een sliblaag over het zand gesproeid.

Die laatste maatregel bestaat uit een extra laag aarde die de hele dijk (900 duizend vierkante meter) moet bedekken. Naar verwachting neemt het bedekken van de dijk met aarde zo’n twee maanden in beslag. In de tussentijd inventariseert Rijkswaterstaat hoe hoog de kosten voor de extra maatregelen uitvallen.

Lees het gehele artikel op de bron: de Volkskrant

BBZ
EOC