Mogelijk een opening in de Houtribdijk?

De provincie gaat zich inzetten voor een brug die voor een betere bereikbaarheid tussen Enkhuizen en Lelystad moet zorgen. Er is langere tijd vraag om een betere verbinding met het oosten van het land. Toch gaat het volgens de provincie nog wel even duren, maar is het zaak in ieder geval te starten met een onderzoek.

De recent aangelegde Westfrisiaweg zou een goede oost-westverbinding worden tussen Alkmaar, West-Friesland en Zwolle. Het traject bleef echter beperkt tussen Alkmaar en Enkhuizen. Bij de opening van die weg november vorig jaar was toenmalig gedeputeerde Elisabeth Post duidelijk. “We moeten aan de slag met de Houtribdijk. Het is maar twee keer één rijstrook, en ook niet de meest veilige weg, en dat moet aangepakt worden. Dat zal niet op korte termijn zijn, maar is wel een stip op de horizon.”

Brug voor betere waterkwaliteit
Minister Cora van Nieuwenhuizen van verkeer hield zich toen op de vlakte, maar het lijkt er toch op dat de provincie de lobby verder wil doorzetten door het nu ook op te nemen in het coalitieakkoord. “De waterkwaliteit in het Markermeer is slecht, omdat die dijk daar ligt. En kunnen we dan niet het mes aan twee kanten laten snijden. Dat kan een brug zijn, en dus gaan we daar onderzoek naar laten doen”, aldus VVD-fractievoorzitter Cees Loggen.

‘Deze collegeperiode nog niet uitvoeren’
Volgens Loggen geef je er ook een signaal mee af dat zowel de mobiliteit als de waterkwaliteit van belang zijn. “Het begint met goed onderzoek. Als we daarna de kansrijkheid in kaart hebben gebracht, kan je de boer op om te lobbyen, want zoiets kost heel veel geld.”

Lees het gehele artikel op de bron: NHNieuws

Foto: Rijkswaterstaat

EOC
BBZ