Vast opgestelde bbq’s weer toegestaan

Onlangs heeft ILT bekend gemaakt dat vast opgestelde Barbecues op passagiersschepen toto 45 meter lengte weer zijn toegestaan, mits deze zijn goedgekeurd door een erkend deskundige.

Op 24 oktober 2016 heeft ILT de erkende bedrijven een brief verzonden met kenmerk “2016 keuring gasbarbecues” Hierin heeft ILT de bedrijven geïnformeerd over het verbod op het gebruik van (verplaatsbare) gasbarbecues aan dek van binnenvaart passagiersschepen.

Tijdens een internationale vergadering van de Commissies van Deskundigen is het gebruik van gasbarbecues aan boord van passagiersschepen besproken en is er in de vergadering een uitspraak gedaan over het gebruik van gasbarbecues. Deze uitspraak betreft een interpretatie van de ES-TRIN, artikel 19.15, achtste lid, met betrekking tot het gebruik van gasbarbecues.

In de vergadering is besloten/vastgelegd dat vaste geïnstalleerde gasbarbecues aan dek van passagiersschepen met een lengte tot 45 meter zijn toegestaan.

Hiermee is het gebruik van vast ingebouwde gasbarbecues toegestaan mits deze zijn gekeurd op basis van de ES-TRIN artikel 17.13 door een erkend deskundige. Het gebruik van losse/draagbare gasbarbecues aan boord van schepen is verboden.
Deze interpretatie is gedaan op basis van de volgende bepaling uit ES-TRIN artikel 19.15, achtste lid: “Voor passagiersschepen, waarvan de lengte niet groter is dan 45 m, geldt artikel 19.01, tweede lid, onder e, niet, wanneer de vloeibaar gasinstallaties met geschikte alarminstallaties voor gezondheidsbedreigende concentraties van CO alsmede voor explosieve gasmengsels zijn uitgerust.”

Bekijk hier het gehele Hoofdtuk 17 van ES-TRIN betreffende de voeibaar gas installatie

Met dank aan Hans Teksta van Hi-Tek

EOC
BBZ