Kans op brug over IJ groter: verhogen andere bruggen onbetaalbaar

De kans op een brug over IJ is toegenomen nu uit onderzoek blijkt dat reeds bestaande bruggen alleen tegen gigantische kosten kunnen worden opgehoogd. Hierdoor vervalt de noodzaak de nieuwe brug extra hoog te maken, het voornaamste argument van tegenstanders van een brug.

Dat blijkt uit een brief van minister voor Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen. Zij schrijft aan de Tweede Kamer dat uit een uitgebreide kosten-batenanalyse blijkt dat het verhogen van andere bruggen op de belangrijke vaarroute praktisch onbetaalbaar is.

De discussie over een brug over het IJ woedt al jaren. Amsterdam en het Rijk liggen overhoop over de vraag welke hoogte een nieuwe brug moet krijgen in verband met de doorvaart van de beroepsvaart. Amsterdam vindt 9,10 meter hoog genoeg, maar Rijkswaterstaat, het ministerie en de maritieme branche willen naar ten minste 11,35 meter.

Fanatiek voorstander
De meeste andere bruggen op de scheepvaartroutes rond Amsterdam zijn echter 9,10 meter en zouden dus moeten worden verhoogd, anders heeft het geen zin de nieuwe brug wel hoger te maken. Uit het recente onderzoek blijkt dat dat nooit gaat gebeuren, vanwege de te hoge kosten en opbrengsten die daarbij in het niet vallen.

Wallenkanten
Het probleem is dat hoe hoger de brug wordt, hoe lastiger die wordt voor fietsers, vooral omdat er op de dichtbebouwde Amsterdamse wallenkanten nauwelijks ruimte is om de aanloop langer, en daarmee het stijgings-percentage lager te maken. Nu er geen reden is voor een brug van 11,35 meter, wordt een fietsbrug aantrekkelijk.

De laatste maanden laaide de discussie over een brug over, of een tunnel onder het IJ weer op: Amsterdamse fietsers maakten een dagje gebruik van de de IJtunnel en waren enthousiast. Alleen wanneer een buis van de IJ-tunnel zou worden aangewezen als fietstunnel, zou de stad waarschijnlijk goedkoper uit zijn, maar hoewel het aantal auto’s in de tunnel al jaren daalt, is het nog steeds een belangrijk onderdeel van de doorstroming van het verkeer. Bovendien is tweerichtingsverkeer in een autotunnel in strijd met de regelgeving voor tunnels.

Lees het gehele artikel op de bron: parool

EOC
BBZ