‘Soepeler keuringseisen hooguit voor binnenlandse scheepvaart’

Soepeler omgaan met de geldende keuringseisen ter behoud van de kleine binnenvaart is hooguit mogelijk voor schepen die uitsluitend binnen Nederland varen. Dat heeft VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) woensdag 5 juni geantwoord op herhaald aandringen van de Tweede Kamer.

Nog voor de zomer stuurt de minister een brief naar de Kamer over eventuele mogelijkheden voor ontheffing van de geldende Europese eisen vanuit de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Volgens binnenvaartorganisaties zoals schippersbond ASV, worden kleine binnenvaartschepen in de ons omringende landen wel degelijk soepeler gecertificeerd en dreigt er in eigen land momenteel een koude sanering binnen dit segment.

Tijdens het vaste overleg met de Kamer achtte Van Nieuwenhuizen het evenwel uitgesloten dat er voor grensoverschrijdende scheepvaart uitzonderingen op de regelgeving komen. Zij sprak van een ‘ultieme poging’ om een versoepeling alsnog voor de binnenlandse kleine scheepvaart te laten bezien. SP’er Cem Laçin vond haar toezegging lang niet ver genoeg gaan. Hij noemde dat daarom “Iets van een begin”.

Lees het gehele artikel op de bron: Scheepvaartkrant

BBZ
EOC