De haven van West-Terschelling

Paul Scheffer (voorzitter VBZH) en Pam Wennekes (BBZ) hebben gisteren een gesprek gehad met de wethouder en de projectleider over het Masterplan havengebied West-Terschelling. Het college wil graag bekijken hoe ze de chartervloot beter kunnen faciliteren en deelt de uitgangspunten van de BBZ en de VBZH: behoud van het aantal ligplaatsen (op de huidige locatie).

Een belangrijk vraag voor de chartervaart is waar het vrachtschip van Doeksen gaat afmeren. Als er een tweede brug komt zijn er 3 opties:

  1. Uitbreiding huidige afmeerlocatie Doeksen (voor in de haven)
  2. Aan de loswal (achter in de haven)
  3. Nieuwe afmeerlocatie bij Dellewal

In 2017 is het Masterplan Terschelling besproken in de raadscommissie, de Raad heeft toen gekozen voor optie 1 maar inmiddels is duidelijk dat dit niet zo makkelijk te realiseren is. Ook is duidelijk geworden dat een tweede brug misschien niet meer nodig is. Met wat aanpassingen aan de huidige afmeerlocatie voldoet deze misschien ook.
Voordat het masterplan verder vorm gegeven kan worden, moet de Raad beslissen of een 2e losbrug noodzakelijk is en waar deze dan moet komen. De Raad zal hier in juli een beslissing over nemen.

Op woensdag 12 juni tussen 16.00 – 19.00 uur heeft de gemeente een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis georganiseerd. De BBZ en de VBZH zijn hierbij aanwezig.