Gemeente Súdwest: geen extra windmolens en zonnecollectoren in IJsselmeer

Súdwest-Fryslân wil geen extra windmolens en zonnecollectoren in het IJsselmeer. ,,Het IJsselmeer is al meer dan voldoende belast”, zegt wethouder Erik Faber.

Voor schone energieopwekking wordt er al een groot beroep gedaan op Súdwest-Fryslân en op het IJsselmeer, stelt Faber. Hij doelt op negen megaturbines op windpark Nij Hiddum-Houw, bij Cornwerd en Windpark Fryslân met 89 molens die ter hoogte van Makkum en Kornwerderzand in het water verrijzen. ,,Het IJsselmeer is van groot belang voor onze gemeente. Qua natuurwaarde, recreatie en toerisme en het is een Natura 2000-gebied. Dat moeten we koesteren.”

En dus komt er wat burgemeester en wethouders van Súdwest betreft geen molen of zonnepaneel meer bij op het IJsselmeer. Faber: ,,Bij het college is er geen enthousiasme voor verdere energieopwekking op het IJsselmeer met zon of wind.”

Maar alleen nee zeggen kan ook niet, stelt de wethouder. De gemeente moet kijken hoe ze dan wel gaat voldoen aan de energieafspraken. ,,We kunnen niet volstaan met te zeggen waar we wind en zon niet willen, maar ook waar dan wel.” Hij verwijst naar initiatieven zoals kleine windmolens op land.

Lees het gehele artikel op de bron: LC

EOC
BBZ