Varen bij slecht zicht of mist

Je kunt tijdens het varen overvallen worden door slecht zicht, bijvoorbeeld door mist of een flinke regenbui. Het varen met slecht zicht is apart geregeld in de diverse reglementen, zoals het BPR en het RPR. 

Wanneer er sprake is van slecht zicht, staat niet direct omschreven in de reglementen beschreven, maar de handhavende instanties hanteren als richtlijn voor slecht zicht: een zicht van minder dan 1.000 meter op de hoofdvaarwegen en minder dan 400 meter op andere vaarwegen.

Radar- en marifoonverplichting

Op een groot deel van de vaarwegen in Nederland is varen bij slecht zicht enkel toegestaan indien je beschikt over een goedgekeurde radarinstallatie en een marifoon. Er mag alleen op de radar gevaren worden als de schipper beschikt over een radarpatent of over een diploma dat hieraan gelijkgesteld is. Daarnaast moet er een tweede persoon aanwezig zijn met voldoende kennis van de vaarregels. De vaarwegen waar dit voor geldt, staan vermeld in bijlage 9 van het BPR. Een groot deel van de Waddenzee is zo’n bijlage 9 gebied.

Wat als je overvallen wordt door slecht zicht

Als je op een vaarwater vaart waar radar dus verplicht is en je hebt deze niet, dien je zo snel mogelijk de dichtstbijzijnde geschikte plek te zoeken om stil te gaan liggen. Pas direct je snelheid aan, luister marifoonkanaal uit (kanaal 10, schip-schip verkeer, of aangewezen marifoonkanaal, blokkanaal), hou strak stuurboordwal aan zolang je nog zoekt naar een geschikte ligplaats. Als je op een vaarwater zit waar radar niet verplicht is, mag je doorvaren zolang dit veilig kan. Je dient je snelheid aan te passen. Daarnaast moet een schip groter dan 20 meter een mistsein geven en een uitkijk op de boeg plaatsen. Het mistsein is een lange stoot met tussenpozen van ten hoogste 1 minuut. Op schepen onder de 20 meter is het mistsein niet verplicht, maar mag wel gegeven worden. Pas in ieder geval je snelheid aan, blijf indien mogelijk goed stuurboordwal varen.

AIS is geen vervanger voor radar!
Het is niet toegestaan om op vaarwateren waar je verplicht bent om met een radar te varen alleen op AIS te varen. Met radar kan worden bepaald of er schepen in de omgeving zijn. En je kunt er andere objecten zoals boeien mee waarnemen. AIS (Automatic Identification System) is navigatie-ondersteunend maar geen navigatiesysteem. Met AIS kunnen alleen de schepen worden waargenomen die zelf ook zijn uitgerust met AIS.V

Afgelopen week zijn een aantal jachten op de Waddenzee geverbaliseerd, zij ontvangen een boete van € 550,-.

Hier vind je bijlage 9 van het bpr

EOC
BBZ