Veel bruggen en sluizen in erbarmelijke staat

De bruggen en sluizen in Nederland kraken. Het kabinet moet snel extra geld uittrekken voor vervanging en onderhoud. Dat adviseert de Algemene Rekenkamer na eigen onderzoek.

De conclusies zijn hard. Volgens de Rekenkamer bagatelliseert het ministerie van Infrastructuur het probleem. Collegelid Francine Giskes spreekt over ,,een boeggolf aan uitgesteld en achterstallig onderhoud’’. ,,De onderhoudsachterstand van sluizen en bruggen is urgenter dan het beeld dat uit de jaarverslagen van de minister naar voren komt”. De gevolgen kunnen groot zijn. Veel bruggen en sluizen naderen het einde van hun levensduur. Ze zijn simpelweg versleten. De kans op storingen groeit met de dag.

De waarschuwing van de Rekenkamer gaat er bij het Friese provinciebestuur in als een preek bij een ouderling. ,,Dit komt foar ús net as in ferrassing’’ reageert gedeputeerde Sietske Poepjes. ,,Lykas bekend binne wy oer de slûs by Koarnwertersân yn petear mei it ryk.’’

Tekort van 414 miljoen
De omvang van uitgesteld onderhoud is opgelopen tot 414 miljoen euro, becijfert de Rekenkamer. Voor de periode na 2021 dreigt een jaarlijks tekort van 18 miljoen euro.

Tijdens de uitreiking van het rapport, woensdag in de Tweede Kamer, uitte president Arno Visser waarschuwende woorden. Jarenlang uitstel van onderhoud ,,leidt tot ingrijpen nadat iets daadwerkelijk kapot is gegaan’’. ,,Maar je krijgt de rekening een keer gepresenteerd. Die blijkt dan hoger te zijn.’’

Het complete rapport van de Rekenkamer inzien? Dat kan. Klik daarvoor hier.

Lees het gehele artikel op de bron: LC

Afbeelding Wikimedia

EOC
BBZ