Universiteit twijfelt over zonnevelden op IJsselmeer

Wageningen Universiteit plaatst vraagtekens bij de ruimte die het IJsselmeer zou bieden voor grootschalige zonne-eilanden. Op het IJsselmeer is plek voor 3760 hectare zonne-energie, staat in een verkenning die in opdracht van de provincies Friesland, Flevoland, Noord-Holland en Overijssel is verricht en eerder dit jaar is gepubliceerd. Maar een onlangs uitgekomen studie van Wageningen Universiteit zet er kanttekeningen bij.

‘Nu al gebrek aan voedsel voor vogels’
,,Het IJsselmeer is een Natura 2000-gebied, waar veel watervogels nu al gebrek hebben aan voedsel. Bij zulke grootschalige plannen zal uitgezocht moeten worden wat het verlies aan oppervlakte open water voor consequenties heeft voor het voedselaanbod en de beschikbaarheid daarvan’’, zegt het nieuwe rapport.

Volgens de auteurs is het gebruikelijk om officieel aangewezen natuurgebieden te mijden bij de zoektocht naar locaties voor zonneparken. Maar dat heeft de verkenning van de vier IJsselmeerprovincies niet in de weg gestaan, luidt de droge conclusie.

Effecten op natuur en landschap
Het Wageningen-onderzoek is op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitgevoerd. Het moet helderheid verschaffen over effecten van zonneweiden op natuur, landschap en landbouw.

De Energieverkenning IJsselmeergebied concludeerde eerder dit jaar dat er in het IJsselmeer geen ruimte meer is voor nieuwe clusters windmolens. Maar wel grootschalig voor zonnestroom. In het Friese deel van het IJsselmeer zou het gaan om minimaal 752 hectare aan zonne-eilanden voor de kust bij Workum, Hindeloopen en Gaasterland.

Matthijs Sienot, die voor D66 in de Tweede Kamer zit, wil vaart zetten achter de mogelijkheden op het IJsselmeer. Ook Sienot zegt dat het niet goed gaat met de natuurwaarde van het IJsselmeer. Maar volgens hem kunnen zonneprojecten de natuurontwikkeling goede impulsen geven.

Lees het gehele artikel op de bron: LC Plus

EOC
BBZ