Waterplanten melder app

Waterplantmelder heeft een app ontwikkeld om inzicht te krijgen én te geven in de waterplantenoverlast op Markermeer en randmeren. Met de app kan je melding doen van waterplanten, maar ook een overzicht krijgen van alle meldingen, zodat je weet waar fonteinkruid te verwachten is.

Met de Waterplantmelder-app en website willen de provincies Noord-Holland en Flevoland en Rijkswaterstaat de locaties van waterplanten die voor overlast zorgen zo actueel mogelijk in kaart brengen. De Waterplantmelder is in eerste instantie voor het registreren van meldingen in het IJsselmeergebied, maar mogelijk dat deze later wordt uitgebreid voor andere gebieden.

De in juni 2018 gelanceerde app en website ‘Waterplantmelder’ zijn in het eerste jaar intensief gebruikt. Ruim 4000 gebruikers installeerden de app en er werden 191 meldingen van overlast geregistreerd. 

Met de app kan je heel gemakkelijk een melding doen van waterplanten. Voorlopig nog weinig last.

Kijk hier voor meer info

BBZ
EOC