Sea-Watch verzet zich tegen nieuwe technische eisen

De non-profit organisatie Sea-Watch heeft een kortgeding aangespannen tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat omdat het onder Nederlandse vlag varende schip SW3 aan de ketting is gelegd.

Afgelopen september is via een beleidswijziging doorgevoerd dat schepen zoals de SW3, maar ook schepen van bijvoorbeeld Greenpeace en Women on Waves, niet meer onder de wet voor plezierjachten vallen maar een eigen categorie gaan vormen, met onder meer strengere veiligheidseisen. De overgangsperiode is een jaar.

De nieuwe regels voor registratie en certificering van zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen, gelden alleen voor deze organisaties. De zeekadetten, rechtspersonen gericht op het behoud en de expositie van bijzondere schepen, bijvoorbeeld historisch erfgoed, en ondernemingen die jachten of zeilschepen verhuren voor recreatief gebruik, vallen niet onder de nieuwe regels.

Lees het uitgebreide artikel in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnees

BBZ
EOC