Groninger bruggen draaien mogelijk extra op verzoek van beroepsvaart

Vanaf 1 mei hanteert de gemeente Groningen andere bedientijden voor verschillende bruggen in de stad Groningen. De werkzaamheden aan de ombouw van de zuidelijke ringweg starten binnenkort weer volop. Om ervoor te zorgen dat het verkeer tijdens deze werkzaamheden vlot kan blijven doorstromen zullen op verschillende trajecten in de stad de bruggen langer dicht blijven voor de scheepvaart. De recreatievaart moet rekening houden met een kortere mogelijkheid om door de stad Groningen te varen.

In het zomerseizoen worden ’s avonds alleen de bruggen bediend die voor een (jacht)haven liggen. Op het Reitdiep zijn dit de Zernikebruggen en de Hoogewegbrug. Op het Eemskanaal gaat het om de Berlagebrug, de Oosterhavenbrug en de bruggen over het Noord Willemskanaal tot aan de Zuiderhaven. Zo bereiken recreanten in ieder geval een (jacht)haven om te overnachten. De overige gemeentelijke bruggen worden ’s avonds niet bediend. De routes waar nu een voormelding voor geldt blijven gehandhaafd. Voor feestdagen geldt de zondag-bediening.

De brugbediening per 1 mei 2019:

Winterseizoen (1/10 – 1/5) Brugtijden   Zomerseizoen (1/5 – 1/10) Brugtijden
Maandag t/m zaterdag     Maandag t/m vrijdag  
– ochtend/middag 09:30 – 15:30 uur   – ochtend/middag 09:30- 15.30 uur
      – avond (alleen buitenste bruggen) 18:00 – 19:30 uur
         
      Zaterdag-/ zondagochtend 09:00 -12:00 uur
      Zaterdag-/zondagmiddag 13:00 -16:00 uur
      Zaterdag-/zondagavond 17:30-19:00 uur

De gewijzigde tijden gelden alleen voor de bruggen die worden bediend door de gemeente Groningen. Doorvaart op het Van Starkenborghkanaal, Eemskanaal richting Delfzijl en het Winschoterdiep blijft volgens het bedienregime van de provincie Groningen.

Er is afgesproken dat er voor de beroepsvaart in incidentele gevallen maatwerk geboden kan worden. Neemt u hiervoor tijdig contact op met het Havenkantoor, t. (050) 318 8500, maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 15:30 uur. Ook kunt u hier terecht voor aanvullende informatie over de aanpassing van de bedientijden.

EOC
BBZ