Meer rampen verwacht op drukke Noordzee

Dat zei Blok gisteren op een congres van kustgemeenten in de Helderse schouwburg. De Noordzee is al decennia een van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld. Blok: ,,Het scheepvaartverkeer langs onze kust is te vergelijken met de tien rijbanen van snelweg A4. Door de bouw van windparken wordt die snelweg echter gecomprimeerd tot een provincialeweg. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling.”

Blok verwacht dat het daardoor steeds spannender gaat worden op zee. Als voorbeeld haalde hij de containerramp van begin dit jaar boven de Waddeneilanden aan: ,,Het gezegde is ’laat nooit een goede crisis verloren gaan’. Die ramp toonde weer aan dat de versnipperde reactie van de overheid en diensten op een calamiteit veel beter kan en ook veel beter moet. Dat gaat gebeuren.”

Tegen de bestuurders van kustgemeenten zei de Kustwachtvoorman dat de provincie Noord-Holland een maritieme voortrekkersrol kan gaan spelen.

Blok: ,,Nederland is zeeblind. De aandacht is te veel gericht op het land. Maar de gevolgen van een ramp op zee doen zich ook snel voelen op het land. Daarom pleit ik voor een Noord-Hollandse maritieme veiligheidsrotonde. Alle diensten, veiligheidsregio’s en betrokken ministeries moeten de handen ineen slaan om ervoor te zorgen dat de reactie op een calamiteit efficiënter en doeltreffender wordt.”

De bouw van windparken in de Noordzee heeft een ongewenst neveneffect, voorziet ook Kustwacht-directeur Ronald Blok: ,,De kans op calamiteiten neemt toe.”

Bron: NHD voorpagina zaterdag 13 april

Afbeelding: Nederlandse Vissersbond

EOC
BBZ