Jan Willem Tetteroo volgt Tsjerk Hoekstra op

Tsjerk heeft jarenlang de belangen van de zeilende chartervaart vertegenwoordigd in het Noorden. Omdat Tsjerk sinds kort als stuurman op de Eendracht vaart, heeft hij besloten met dit werk te stoppen. Gelukkig hebben we in Jan Willem een goeie opvolger gevonden. De BBZ bedankt Tsjerk voor zijn inzet!

Jan Willem en Pam Wennekes waren dinsdag aanwezig bij het betonningsoverleg in Grou (Wadvaarders, Nautin, RWS, BBZ). Er is tijdens het overleg onder andere gesproken over het artikel 20 gebied “De Waardgronden van de Blauwe Balg”. Dit gebied wordt ter bescherming van de zeehonden voor een bepaalde periode afgesloten. Op de kaart staat aangegeven per wanneer het gebied weer vrijgegeven is voor doorvaart.

In de praktijk blijkt dat deze marges nogal ruim genomen zijn: de zeehonden zijn eerder weg en er zou dus eerder gevaren kunnen worden. Besloten is dat er twee Natuurbeschermingstonnen op het west- en oostpunt komen. Het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij geeft dan aan wanneer de zeehonden weg zijn en wanneer het gebied vrijgegeven kan worden. RWS maakt vervolgens een Scheepvaartbericht en dat gaat naar de verkeerstorens, Nautin en de BBZ.