Miljoenen voor uitkoop vissers

In het IJsselmeer moet het weer gaan wemelen van de schubvis. De overheid stopt 9,2 miljoen euro in een uitkoopregeling van IJsselmeervissers. En zij die blijven wacht een verplichte modernisering.

Baars, snoekbaars, brasem en blankvoorn: het zijn vier soorten schubvis waaraan IJsselmeervissers een mager belegde boterham verdienen. De visbestanden zijn wankel. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid kondigt een uitkoopregeling aan. In de eerste helft van 2021 kunnen de eerste vissers kun visrechten verkopen aan de overheid. Zo krijgen visbestanden de kans zich te herstellen en houden de resterende vissers een toekomstperspectief.

De herstructurering van de schubvissector kost in totaal 9,2 miljoen euro. De IJsselmeervissers gaan onder voorwaarden akkoord. In 2014 werden ze al flink beperkt in hun werkzaamheden. Sinds dat jaar mogen ze maar 15 procent van hun staande netten inzetten. Dat is de ondergrens, vinden ze. De vissers die doorgaan, willen een minimumaantal netten tot hun beschikking houden.

Vissers die stoppen, kunnen hun netrechten straks tegen „een redelijke vergoeding” aan de overheid verkopen. De komende maanden zoeken vissers en rijk samen naar een acceptabele prijs. In de tussentijd worden ze niet verder beperkt in hun vangstmogelijkheden. Dat is een meevaller, want voor de brasem, de blankvoorn en de spiering hing er een verdere beperking boven de markt. Minister Schouten moet er op haar beurt voor zorgen dat de uitkoopregeling door Brussel wordt goedgekeurd.

IJsselmeervisser Jan Last uit Hoorn (geen lid van de PO IJsselmeer) heeft geen behoefte aan sanering. ,,Uit de nieuwe bestandsopnames blijkt dat de visstand met sprongen omhoog gaat. De laatste weken zijn er weer visvergunningen van eigenaar gewisseld dus de belangstelling is groot. Ik blijf liever nog dertig jaar vissen dan dat ik word gesaneerd.’’

Het gaat bij deze sanering vooral om schubvis. Aalvisserij maakt nog geen onderdeel uit van de sanering omdat er volgens de minister vanuit het aalbeheerplan op dit moment nog geen aanleiding is om maatregelen te nemen. ,,Tevens is er nog geen zicht op financiële middelen die dit mogelijk kunnen maken.’’

Lees het gehele artikel op de bron: de LC via blendle (€ 0,18)

Of lees het artikel van het ministerie bij de Overheid

BBZ
EOC