Rijkswaterstaat houdt hardvaren op het Wad tegen het licht

Rijkswaterstaat houdt met handhavers van het ministerie van Landbouw en Natuur de problemen met het hardvaren op de Waddenzee tegen het licht. Dit nadat hierover eind november een brief uit naam van vijf zogenoemde werkgemeenschappen op het Wad gestuurd is naar Rijkswaterstaat. Deze grote groep mensen ziet het hardvaren regelmatig misgaan en is daar bezorgd over.

Zij vragen “het thema ‘snelvaren’ op de Waddenzee vanuit veiligheid, beleving, natuurwaarden, geluid, beheer, voorbeeldfunctie en handhaving ter hand te nemen”, zo is te lezen in de brief.

Werkgroep
Hiervoor is nu een werkgroep opgericht. “Onze opdracht is in ieder geval om te kijken hoe wij deze handhaving beter kunnen maken. Daarbij willen we zien wat wij, in de wetgeving die Rijkswaterstaat kan beïnvloeden, kunnen veranderen. Daarnaast willen we ook met andere partijen in gesprek om te kijken wat we kunnen verbeteren”, zegt Roland Wijmenga van Rijkswaterstaat. Hij coördineert de handhaving op het Wad.

Een voorbeeld zijn de watertaxi’s die steeds meer worden gebruikt en waar in de wet niet iets apart voor is geregeld. Zo mogen de taxi’s na zonsondergang niet meer hardvaren, maar er wordt gezegd dat dit toch gebeurd.

De regels voor hardvaren op het Wad
Op het Wad geldt een snelheidsbeperking van 20 kilometer per uur. Alleen in de vaargeulen voor de veerboten en de vaargeulen naar de Noordzee mag harder worden gevaren. Uitgezonderd de snelle motorboten; deze mogen dat alleen doen in de tijd tussen en opkomen en het ondergaan van de zon. Veerboten mogen wel in het donker hardvaren. De afgelopen drie jaar wordt door veel mensen op het Wad gewaarschuwd dat er buiten de vaargeulen te snel wordt gevaren. Dit geldt ook voor de avond en de nacht. Volgens Rijkswaterstaat gaat het zowel om beroeps- als recreatievaart.

Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland

BBZ
EOC