Greep uit actuele BBZ onderwerpen

De BBZ is actief op meerdere onderwerpen. Op de homepage van de website van de vereniging wordt verslag gedaan van de inspanningen en resultaten. Hieronder een greep uit de actuele onderwerpen.

CONTRACT FORMAT VOOR ZZPer
Met ervaren zetschippers Ivo Mentink en Ini Golbach kijkt de BBZ naar een standaard format voor de ZZPer. De BBZ heeft een modelovereenkomst met de belasting dienst opgesteld maar die overeenkomst is voornamelijk tot stand gekomen om fiscale zaken goed te regelen. In de sessie waar we nu mee bezig zijn kijken we breder naar de rolverdeling tussen opdrachtgever en -nemer. Het initiatief kwam van de ZZPers maar natuurlijk betrekken we straks ook de opdrachtgevers in de discussie. Volg de ontwikkelingen op de BBZ site.

UPDATE BOEKINGSOVEREENKOMST
De boekingsovereenkomst tussen schip en kantoor moet nog aangepast worden aan de nieuwe pakketreiseisen. Pouwel Sluring en de BBZ doen het voorwerk en betrekken de andere kantoren, handelaren en schippers later in het proces. De bedoeling is om tot een kalere versie van de oude overeenkomst te komen die meer ruimte laat voor tailor made oplossingen en dus onderhandelingen.

VEILIGHEIDSKOMPAS.EU
Samen met SMACON, de ontwikkelaar van de onderhouds en planning app voor de scheepvaart, werken we aan de bouw van het digitale kenniscentrum voor de veiligheid. De naam die we er voor gekozen hebben is Veiligheidskompas.eu en de engelse variant Safetycompass.eu. Tegelijkertijd wordt er ook aan de samenwerking met de app gewerkt zodat checklists bijvoorbeeld ook op de telefoon te gebruiken zijn. Heb je veiligheidgerelateerde artikelen of ideeen daarvoor die je graag wilt delen met de sector, neem dan contact op met de BBZ.

HAVENMEESTEROVERLEG
Op 22 maart in Harlingen is het jaarlijkse havenmeesteroverleg, georganiseerd door de BBZ. Havenmeesters van alle charterhavens komen langs en bespreken problemen, oplossingen en initiatieven. Wil je iets bijdragen aan de agenda, laat het ons weten.

STREMMINGEN DOOR AUTOMATISERING
Langs de vaaroutes in de Deltawateren en Noord- en Zuid-Holland worden bruggen aangepast voor ‘centrale bediening’. Om dat mogelijk te maken moeten bruggen aangepast worden en zullen ze dus tijdelijk niet draaien. In de komende weken overlegt de BBZ met RWS, lokale en provinciale overheden over de planning van werkzaamheden.

PASSAGIERSVAARTOVERLEG AMSTERDAM
De BBZ doet mee aan de bijeenkomst over de  passagiersvaart in Amsterdam. Andere deelnemers zijn het Havenbedrijf , BLN, CBRB rondvaartreders, zee- en riviercruise  organisaties. Het is een nieuw overleg, een afsplitsing van het overleg waar ook de vrachtvaart vroeger aan deelnam. Het overleg gaat over ligplaatsen, tarieven en activiteiten.

HOLTENAU DICHT?
Een belangrijk deel van de Nederlandse zeevloot heeft gedurende de zomer de Tiessenkai in Holtenau als thuisbasis. Zonder overleg met de vloot heeft men nu besloten dat de kade voolopig en misschien zelf wel definitief gesloten zal zijn voor de zeilvaart. De schippers, samen met de BBZ, proberen nu overheid en politiek op andere gedachten te krijgen.