Zandwinbedrijf Smals dreigt De Fryske Marren met dwangsom

Zandwinner Smals wil binnen twee weken van de gemeente-raad van De Fryske Marren weten waarom deze de zandwinning bij Oudemirdum weigerde. Bij geen reactie volgt er een dwangsom.

„We grijpen alle ankers om het werk alsnog door te kunnen laten gaan”, licht woordvoerder Fred Allers namens Smals toe. Het bedrijf heeft de informatie nodig om de gang naar de Raad van State te kunnen maken.

Dirkzwager Legal & Tax uit Arnhem stelde de raad van De Fryske Marren per aangetekende brief, fax en e-mail in gebreke namens Koninklijke Smals NV en Smals IJsselmeer BV uit Katwijk, Noord-Brabant.

Aanleiding is de weigering van de volksvertegenwoordiging om het bestemmingsplan te wijzigen, waardoor zandwinning voor de kust bij Oudemirdum niet mogelijk is. Het voormalige Gaasterlân-Sleat was hiertoe bereid en ondertekende in 2011 een overeenkomst met Smals. De zandwinner zou minstens dertig jaar lang 2 miljoen ton zand per jaar uit het IJsselmeer zuigen.

Ook staat erin opgenomen dat „de gemeente deze overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk kan ontbinden”. Dit „zonder tot enige vergoeding van schade of kosten”.

Namens Smals wijst Dirkzwager de raad erop dat de reden tot weigering binnen twee weken na het nemen van het besluit bekend had moeten worden gemaakt. Die termijn is inmiddels verstreken. Door de ingebrekestelling krijgt de raad nog twee weken de tijd dit alsnog te doen.

EOC
BBZ