A1 verklaring voor werk in het buitenland

Vaar je in het buitenland? Of heb je een maat of zetschipper in dienst die werkzaamheden voor je uitvoert in het buitenland? Binnen de Europese Unie is hiervoor een A1-verklaring nodig. Daarmee toon je in het buitenland aan dat je in Nederland (of elders) verzekerd bent en sociale premies afdraagt.

Het A1, ook wel ‘certificate of coverage’ genoemd, is een Europees formulier dat door alle landen van de Europese Unie wordt gebruik. Het A1 geeft aan welke nationale sociale zekerheidswetgeving voor jou van toepassing is. Werk je in het buitenland zònder A1, dan riskeer je als werkgever of zelfstandige een hoge boete van een sociale inspectiedienst. In Frankrijk is het A1 formulier sinds 1 april 2017 verplicht. Bij controle door de Franse arbeidsinspectie loop je als werkgever de kans op een boete van € 3.269 per werknemer.

Verricht jij als zelfstandige of verrichten jouw werknemers in de binnenvaart of zeevaart werkzaamheden in ander EU/EER lidstaten, zorg dan dat je tijdig de A1-verklaring aanvraagt. Dit doe je bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Heb je nog geen A1 terwijl je al wel in het buitenland werkzaamheden verricht? Vraag de A1 alsnog zo snel mogelijk aan. In de meeste landen accepteren de controlerende instanties namelijk ook een kopie van de A1-aanvraag. Ook als je een buitenlandse werknemer inhuurt, of een werknemer hebt die niet in Nederland woont èn die in twee of meer EU-lidstaten werkzaamheden verricht, dan kan de A1-verklaring belangrijk zijn. Je kunt hierover meer lezen op de site van de SVB.

Nog geen lid? Klik hier en wordt lid