Er zit weer haring in de Waddenzee

Er zit jonge haring in de Waddenzee. Het is een bijzondere ontdekking die de deur opent voor een volgende stap: terugkeer van de Zuiderzeeharing, die verdween na het dichten van de Afsluitdijk.

Bij een proef met fuiken in de oostelijke Waddenzee telden onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee in april ruim drieduizend jonge haringen per vangst. In juni waren het er vijfduizend. ,,Opvallend veel’’, meldt Hein Sas van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

De haringen moeten in de directe nabijheid zijn geboren, mogelijk in het Lauwersmeer als kraamkamer. Door het visvriendelijk openzetten van de sluizen kunnen de haringen hier beter in en uit zwemmen. En dat biedt volop mogelijkheden voor het IJsselmeer. Bij de Afsluitdijk wordt een vismigratierivier aangebracht.

Het voorbije jaar werden twee vismonitoringsfuiken in het oostelijke deel van de Waddenzee gelegd, zodat onderzoekers nauwgezet de stand van diverse vissoorten in de Waddenzee konden bijhouden. Dat gebeurde met subsidie van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid. De plaatselijke visserscoöperatie hielp mee.

Iconische vissoort
Op haring had vooraf niemand gerekend. Sas spreekt over een iconische vissoort. ,,Het is een verrijking voor de natuur, met verstrekkende gevolgen. Alleen al de hoeveelheid biomassa die eraan vastzit.’’

In de vorige eeuwen leefden tientallen vissers van de haringvangst in de oude Zuiderzee. Het brakke water was hier een ideale kraamkamer. De Zuiderzeeharing was befaamd; de soort is iets kleiner en dikker van stuk dan de Hollandse Nieuwe die verder weg wordt gevangen. Gebakken of gerookt (als Lemster bokking) vond hij zijn weg.

Lees het gehele artikel op de bron: LC plus

BBZ
EOC