Groen licht voor Nationaal Park Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land kan verder ontwikkeld worden. Provinciale Staten hebben daar woensdagavond groen licht voor gegeven. Nieuw Land omvat vier natuurgebieden: de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden.

De bedoeling is om de gebieden met elkaar te verbinden en de natuur extra te ontwikkelen. Bovendien moet het park toegankelijk worden voor recreanten. Om dit te realiseren is er voor de komende 20 jaar een ontwikkelingsvisie opgesteld. Die wordt uitgevoerd door de provincie in samenwerking met onder meer Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De provincie Flevoland en gemeente Lelystad denken groot. De kosten bedragen bijna een half miljard euro.

Recreatie
In de presentatie werd een vergelijking met de populaire Waddeneilanden als Texel en Terschelling gemaakt. De plek die toerisme daar heeft, lijkt een voorbeeld voor Nieuw Land. Voor de ondernemers in de regio zijn er kansen. De provincie en andere partijen willen campings toestaan aan de randen, het aantal paviljoens fors uitbreiden en slaapverblijven creëren. Er wordt een watersportstrand aangelegd. Hier kunnen liefhebbers als voorbeeld kitesurfen en zeilen. Het park gaat bijzondere uitjes herbergen: overnachten op een drijvend vlot, een theater in een bos, kanotochten en een duurzaam festival.

De komende jaren zullen Provinciale Staten stapsgewijs beslissen of ze inderdaad geld voor Nationaal Park Nieuw Land vrijmaken, zo is de bedoeling. Overigens hoest de provincie niet alleen het geld op. Ook onder meer het Rijk, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de gemeenten Lelystad en Almere betalen mee.

BBZ
EOC