Vaar-Melder-App voor meldingen vaarwater

Onveilige situaties op het water kan je melden via de marifoon, of via de Vaar Melder-app. Deze applicatie is in 2017 door Rijkswaterstaat ontwikkeld en is aanvullend op de bestaande registratie. Gebruikers kunnen melding maken van onveilige situaties en gebreken op en langs de vaarweg middels de app. De positie waar je je bevindt en je mailadres worden meegezonden als je een melding maakt. Je kunt er ook voor kiezen om een foto mee te sturen.

Operationeel centrum
Aan de hand van de positie worden de ingevulde gegevens naar het operationeel centrum van de vaarwegbeheerder verzonden. De melding wordt geverifieerd en urgente informatie wordt bekendgemaakt aan overige gebruikers en belanghebbenden.

Onregelmatigheden op de vaarweg met betrekking tot:

  • Onjuiste of verdwenen boeien of borden
  • Lading of object in het water aangetroffen
  • Waterplanten
  • Milieuverontreiniging waargenomen
  • Missende verlichting op of langs de vaarweg

Ook is het mogelijk onveilige situaties te melden zoals zwemmers in een vaargeul of vreemd vaargedrag van een andere schipper.

Naast de De Vaar Melder-app kan je natuurlijk gebruik blijven maken van de marifoon om dergelijke situaties te melden. In geval van nood bel je met 112 of meld je de situatie via de marifoon.

Bron: Zeilen