‘Hardnekkig vooroordeel dat op bruine vloot weinig is geregeld’

Arbeidsinspecteur Peter de Leeuw denkt een aardig verhaal te kunnen schrijven over de gebrekkige arbosituatie in de chartervaart, naar aanleiding van het ongeluk met de Amicitia. Hij redeneert vanuit het vaker gehoorde vooroordeel dat op de bruine vloot veel te weinig is geregeld.

Als hij zich in de materie zou hebben verdiept, had hij echter ongetwijfeld een onderwerp gekozen waar hij wél verstand van heeft.

Hij refereert aan het eigen initiatief van schippers om een opleiding en keuringsbureau op te richten en schrijft dan: ‘Voor zover mij bekend werd echter verzuimd om specifieke eisen te stellen waaraan deze schepen moesten voldoen.’ Als dat zo zou zijn, zou dat keuringsbureau weinig te doen hebben gehad. In overleg met de overheid (SI, later ILT) zijn er juist heel veel eisen vastgelegd over alle mogelijke scheepstechnische zaken, van uitwatering tot masttop. En net als in andere varende transportsectoren heeft elk schip een eigen Risico-Inventarisatie & Evaluatie, waarin ook het openstaande luik behoort te zijn opgenomen, waar De Leeuw door eigen onoplettendheid inviel.

De Leeuw suggereert dat hij zelf meerdere fatale ongelukken op de chartervaart onderzocht. Die suggestie is vals, want onwaar. Vervolgens komt hij met wat gratuite opmerkingen over vochtmeting in hout door de Rijdende Rechter; alsof het allemaal zo eenvoudig zou zijn.

Lees het artikel van Peter Fokkens in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnees

Foto: Wouter van Dusseldorp

BBZ
EOC