Grootscheepse actie om Wadden schoon te houden

Grootscheeps, gedetaillerd en fijnmazig: in drie woorden samengevat het maatregelenpakket dat Rijkswaterstaat samen met de eilanden, Waddenkustgemeenten, Veiligheidsregio’s, natuurorganisaties en waterschappen heeft opgesteld om de kusten zo schoon mogelijk te houden na de containerramp. Zeker anderhalf jaar lang worden stranden en kusten geïnspecteerd. En alle kosten? Die worden neergelegd bij reder MSC.

Met het pakket willen de betrokken instanties ervoor zorgen dat de schade aan beschermde natuur op de Wadden zo klein mogelijk blijft. Een speciale containerrampcoördinator is in het leven geroepen om toezicht te houden. Hij of zij moet opruimacties langs de stranden en kusten coördineren, zorgen voor vrijwilligers en het bieden van inzicht in de grootte van de schade en eventuele vervuiling.

Meer oog voor vrijwilligers
De overheidsinstanties hebben samen met de natuurorganisaties afspraken gemaakt over hoe dat te doen. De coördinator krijgt vaste aanspreekpunten voor Texel/Vlieland, Ameland/Terschelling, Schiermonnikoog, de Waddenkust/Waddenzeedijken en het IJsselmeer/de Afsluitdijk.

Deze contactpersonen zijn per gebied aanspreekpunt voor aannemers en vrijwilligers. Vooral dat laatste is belangrijk. In de eerste dagen na de containerramp kwamen duizenden welwillende vrijwilligers naar de stranden op de eilanden om te helpen opruimen – er was alleen niemand die coördineerde en toezicht op hen hield.

Op verschillende strandopgangen en langs kusten komen afvalbakken en containers – voor zover die er al niet staan. Informatieborden bij die plekken moet vrijwilligers waarschuwen voor bijvoorbeeld schadelijk afval en chemische troep.

Lees het gehele artikel op de bron: LC

BBZ
EOC