Koninklijke Smals naar Raad van State

Zandwinningsbedrijf Koninklijke Smals stapt naar de Raad van State nu de geplande industriële zandwinning in het IJsselmeer op losse schroeven staat. Ook beraadt het concern zich op een schadeclaim. Dit omdat de gemeenteraad van de Friese gemeente De Fryske Marren gisteravond een collegevoorstel wegstemde om zandwinning voor de kust van Gaasterland toe te staan.

Koninklijke Smals wil 30 jaar lang op een diepte van 60 meter industriezand winnen. Er moet op vijf kilometer van de IJsselmeeroever een werkeiland komen van zeven hectare. In een brandbrief woensdag aan alle raadsleden verzekerde de onderneming dat er geen significante negatieve effecten op natuur en milieu te verwachten zijn. Minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) noemt industriezandwinning van nationaal belang. De provincie Fryslân vindt dat de zandwinning voldoet aan de Natuurbeschermingswet en gaf een verklaring van geen bezwaar af.

Jan Volbeda, fractievoorzitter van collegepartij FNP (Fryske Nasjonale Partij) zei woensdag in de raad dat zijn partij van mening was veranderd, omdat sprake is van breedgedragen verzet onder de inwoners. Aan het begin van de raadsvergadering werden 16.000 protesthandtekeningen aangeboden. Er was geen draagvlak voor zandwinning, concludeerde de FNP’er. Deskundigen spreken elkaar volgens hem bovendien tegen. “Zandwinning geeft een opeenstapeling van effecten langs de IJsselmeerkust, zoals onderwatergeluid, licht en zichtlijnen.”

‘Bange boze mensen’
Het voorstel sneuvelde met 11 stemmen voor en 19 tegen. FNP ging te elfder ure overstag en stemde tegen. Dit tot woede van de twee andere collegepartijen VVD en CDA. De laatste vond de houding van de FNP zelfs ‘beschamend’. Volgens woordvoerder Fred Allers van Koninklijke Smals is er ruim tien jaar overleg geweest met de gemeente en andere belanghebbenden. “Dan kun je niet om vijf voor twaalf de stekker uit het plan trekken.” Tegenstanders noemt hij ‘bange en boze mensen’ die geen steekhoudende argumenten hebben.

Ondanks dat het zandwinningsbedrijf miljoenen heeft geïnvesteerd, denkt Royal Smals nog na over een schadeclaim. “Wij zijn veel meer gebaat bij toestemming om met de voorbereidende werkzaamheden door te kunnen gaan. We gaan niet liggen voordat we geslagen zijn”, aldus woordvoerder Allers.