Eerbetoon aan stuurvrouwen in Fries Scheepvaart Museum

Aan boord van binnenvaartschepen speelden vrouwen altijd al een belangrijke rol. De vrouw hielp bij het afmeren en liep bij tegenwind ook ‘yn ‘e beage’. In de zeevaart was het minder gebruikelijk dat vrouwen een functie vervulden. Dat is tegenwoordig wel anders! Hoewel de maritieme sector nog steeds een mannenwereld is, kiezen steeds meer vrouwen voor een beroep als schipper, stuurman of kapitein.

In de tentoonstelling STUURVROUW staan vrouwen centraal, die allemaal actief zijn binnen de maritieme sector. Museumfotograaf Freerk Bokma trok het hele land door om 26 ‘stuurvrouwen’ op de foto te zetten. Hij maakte niet alleen een fotografisch portret, maar hij ging ook in gesprek met de dames. De interviews zijn verwerkt tot verhalen, die de foto’s in de expositie ondersteunen. Het zijn uiteenlopende verhalen geworden en laten zien dat vrouwen in alle sectoren van de scheepvaart inmiddels hun plaats hebben weten te vinden.

Onder de stuurvrouwen ook drie schippers uit de chartervaart: Jodi Apeldoorn, Sjak Romijn en Ineke Wonder

De interviews zijn verwerkt tot inspirerende verhalen, die de foto’s in de expositie ondersteunen. Het zijn uiteenlopende verhalen geworden van sterke vrouwen, die – bij gebrek aan een betere zegswijze – zonder moeite hun mannetje staan en laten zien dat vrouwen in alle sectoren van de scheepvaart inmiddels hun plaats hebben weten te vinden.

De manier waarop de vrouwen in aanraking zijn gekomen met de maritieme sector loopt sterk uiteen, maar de wijze waarop zij allemaal over hun beroep praten is gelijk: met passie!

De foto’s en verhalen worden tevens gebundeld in een fraai boekwerk, dat verkrijgbaar zal zijn in de museumwinkel.

Kijk hier voor meer informatie

BBZ
EOC