Geen nieuwe windmolens meer in het IJsselmeer, nog wel zonnepanelen

In het IJsselmeergebied is wel ruimte voor zonne-energie en warmtegebruik, maar niet voor nieuwe windmolens. Dat staat in de Energieverkenning IJsselmeergebied; een rapport dat is gemaakt door Bureau H+N+S in opdracht van Fryslân en de andere IJsselmeerprovincies Flevoland, Noord-Holland en Overijssel.

De uitkomsten in de verkenning geven aan welke mogelijkheden en beperkingen er in het gebied zijn. Het is belangrijk om die te kennen bij het maken van een toekomstig beleid. Naast windmolens en zonnepanelen zijn ook geothermie en thermische energie uit open water mogelijke energiebronnen.

Het bureau onderzocht de impact van parken van 320 megawatt voor de Gaasterlandse kust, de kust bij Urk en die van West-Friesland (Noord-Holland). In alle drie gevallen zou het geen gezicht zijn, aldus het rapport, omdat de lange zichtlijnen van kust naar kust verloren gaan. Het al geplande Windpark Fryslân (383 MW) is wat dit betreft op het randje. Het heeft „een enorme visuele impact”, al heeft het in combinatie met de Afsluitdijk „mogelijkerwijs” een waarde als blikvanger. Daar moet het maar bij blijven, is de slotsom.

Wel zien de rapporteurs ruimte voor maximaal 3760 hectare zonnepanelen op eilanden of drijvend tussen bestaande of al geplande windturbines. Voor zonneparken op het IJsselmeer is nog veel extra studie nodig, waarschuwt H+N+S. Kosten en effecten op de natuur zijn slechts globaal beschouwd. Vooral van de gevolgen van zonnepanelen voor waterfauna is maar weinig bekend.

Gedeputeerde Sander de Rouwe is blij met het rapport. Als voorzitter van de stuurgroep Energieverkenning IJsselmeergebied vindt hij het belangrijk om te weten op welke manieren je in het IJsselmeergebied energie kunt werken zonder de natuur en toerisme te verstoren.

Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland, met een gesprek met gedeputeerde Sander de Rouwe

BBZ
EOC