Zandsuppletie op Ameland met 5,4 miljoen kub

06 feb 2019 – 07:12 Frysk
Rijkswaterstaat probeert komend voorjaar met 5,4 miljoen kub zand de Noordzeekust van Ameland te beschermen. Dat zijn 2500 Amelander vuurtorens vol, rekende relatiemanager Waddengebied Jan Visser fan Rijkswaterstaat om.

In 2015 werd het strand van Ameland voor het laatst versterkt met zand. Vier jaar later is dat opnieuw nodig. “Ameland verliest ieder jaar ongeveer 30 tot 40 meter zand aan zee”, legt Visser uit. “Dat heeft te maken met de stromingen op de Noordzee. Ook andere eilanden hebben hier last van, maar Ameland nog het meest. Dit is niet de eerste keer dat we de kust versterken en het zal ook niet de laatste keer zijn.”

Complexe werkzaamheden
Een zandsuppletie betekent dat Rijkswaterstaat zand uit de Noordzee haalt en dat tegen het eiland aanzet. Visser: “Dat lijkt vrij eenvoudig, maar is nog complex genoeg. Voor het zand moeten wij een geschikt wingebied hebben. Dat moeten wij van tevoren onderzoeken. De Noordzee is een Natura 2000-gebied, waar de wet- en regelgeving aan verbonden is. Bovendien wordt het strand volop gebruikt. We moeten onze werkzaamheden dus met de gebruikers afstemmen.”

Broedseizoen
Ook moet Rijkswaterstaat rekening houden met het broedseizoen op het eiland. “Als het goed is zijn we voor het broedseizoen klaar”, laat Visser weten. “En anders zullen wij aanpassingen moeten doen aan de planning van het werk.”

De zandsuppleties beginnen in maart op het noordwestpunt van het eiland. Daar wordt het zand direct op het strand aangebracht. Dat neemt zo’n acht weken in beslag. Daarna wordt in het midden van het eiland zand dicht onder de kust aangebracht.

EOC
BBZ