Waddenvereniging sleept Shell voor de rechter

De Waddenvereniging sleept Shell voor de rechter. Ze eist dat het concern maatregelen neemt tegen de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Waddenvereniging sluit zich aan bij Milieudefensie. Ze eisen dat Shell de broeikas-uitstoot reduceert tot 0 in het jaar 2050

Stijging zeewater met 100 centimeter
De Waddenvereniging sluit zich aan bij Milieudefensie. Op 5 april wordt een dagvaarding van ruim honderd kantjes door de deurwaarder overhandigd bij Shells hoofdkantoor in Den Haag.

Voor het proces is Roger Cox van Paulissen Advocaten in de arm genomen. Hij won in 2015 de Urgenda-zaak, die de staat opdroeg de uitstoot van broeikasgas in 2020 te verminderen met minstens 25 procent. De Waddenvereniging roert zich vanwege de zeespiegelstijging. Die vormt een directe bedreiging voor het Werelderfgoed. Volgens klimaatscenario’s van het KNMI uit 2014 kan de stijging van het zeewater oplopen tot 100 centimeter in 2100. Dan blijft er van het Wad met zijn kenmerkende zandplaten en foerageergebieden weinig meer over.

Naast de Waddenvereniging haken nog vijf andere organisaties bij de rechtszaak aan. Individuele burgers kunnen zich voor 1 euro melden als mede-eisers. Dat gebeurde ook bij de Urgenda-zaak; die kende 886 mede-eisers. Dinsdagavond stond de teller op 13.934 mede-eisers.

‘Shell moet broeikas-uitstoot reduceren tot 0’
Milieudefensie en de Waddenvereniging eisen dat Shell de broeikas-uitstoot reduceert tot 0 in het jaar 2050. Het concern moet zijn verantwoordelijkheid nemen, vinden de eisers. Shell stoot jaarlijks tweemaal zoveel broeikasgassen uit als heel Nederland bij elkaar. Het olieconcern staat nummer negen op de lijst van meest klimaatvervuilende fossiele bedrijven ter wereld.

Volgens directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging kan Shell een belangrijk verschil maken voor het klimaat. Shell behoort tot een van de honderd bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor 71 procent van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Jacobi noemt een koerswijziging in beleid noodzakelijk. Voor de Waddenvereniging is boren naar fossiele brandstoffen uit den boze.

Lees het gehele artikel op de bron: LC

EOC
BBZ