Presentatie over Nieuwe Afsluitdijk op regiodag 14 februari

Voormalig Hoofd Waddenzee van RWS, Hans Boogert geeft donderdag op de regiobijeenkomst van de BBZ een presentatie over de veranderingen aan de Afsluitdijk. De dijk wordt niet alleen versterkt, er is binnnen het project ook ruimte ontstaan voor het aantrekkelijker maken van de dijk en de omgeving voor natuur en toerisme.

De vraag is: hoe kunnen wij daar ons voordeel mee doen en wat is daar voor nodig? Of valt er niets te halen? Kom naar de bijeenkomst en hoor alles over de plannen van de overheid en verzin met ons wat wij daar van moeten vinden.

Waar: Aan boord van de Store Baelt in de Zuiderhaven in Harlingen (donderdag 14 feb 10:00 uur). Zie voor de agenda de BBZ website.