Volop kansen voor onderwijs werkweken op chartervaart

HISWA Vereniging heeft door DUO Onderwijsonderzoek en Advies onderzoek uit laten voeren naar eendaagse schoolreizen en meerdaagse werkweken in het voortgezet onderwijs. Centraal stond de (on)bekendheid van de zeilende chartervaart binnen het voortgezet onderwijs en de marktkansen die dit biedt voor aanbieders van georganiseerde zeiltochten. Het onderzoek gaat in op de voorwaarden die docenten en scholen stellen aan schoolreizen en werkweken (zoals budget en educatieve waarde), de keuze tussen bestemmingen in het binnen- of buitenland en de interesse van docenten en scholen voor het product van de chartervaart. In totaal hebben 240 docenten uit het voortgezet onderwijs een uitgebreide vragenlijst ingevuld over schoolreizen en werkweken op hun school.

Veiligheid en kosten zijn de belangrijkste randvoorwaarden
De kosten en de veiligheid van de activiteiten vormen de belangrijkste aspecten in de keuze voor de bestemming en activiteiten van schoolreizen en werkweken. Bijna 90% van de docenten vindt dit belangrijk. Zowel de kosten als de veiligheid van leerlingen worden ook regelmatig genoemd als redenen waarom de school een schoolreis of werkweek op een groot zeilschip niet in overweging nemen. Bij de veiligheid speelt daarbij mee dat tegenwoordig niet alle leerlingen zwemdiploma’s hebben.

Educatieve, culturele en amusementswaarde belangrijk voor keuze
De belangrijkste waarden voor de keuze van de bestemming en activiteiten van schoolreizen en werkweken zijn de educatieve waarde, de culturele waarde en de mate waarin leerlingen het leuk vinden. Aan de docenten is een introductie van de chartervaart op IJsselmeer en Waddenzee voorgelegd en gevraagd naar de eerste associaties daarbij. Onder de positieve associaties van docenten bij een schoolreis of werkweek op een groot zeilschip werden ‘leuk’, ‘leerzaam’, ‘gaaf’, ‘spannend’ en ‘uitdagend’ regelmatig genoemd.

Educatieve mogelijkheden positief ontvangen
Maar liefst 80% van de docenten vindt de mogelijkheden om onderdelen van het lesprogramma te behandelen tijdens een schoolreis of werkweek op een zeilend charterschip van toegevoegde waarde. Ook de mate waarin leerlingen moeten samenwerken is belangrijk in de keuze voor de bestemming en activiteiten van schoolreizen en werkweken. De benodigde samenwerking gedurende een schoolreis of werkweek op een zeilschip is volgens vrijwel alle de docenten dan ook van toegevoegde waarde om voor dit type werkweek te kiezen.

Voorkeur bij meerdaagse werkweken gaat uit naar het buitenland
Hoewel er veel positieve associaties zijn bij het product werkweek of schoolreis op een zeilschip blijkt uit het onderzoek dat ruim de helft van de scholen méér meerdaagse werkweken naar het buitenland organiseert dan naar bestemmingen in Nederland. De meest genoemde redenen om voor het buitenland te kiezen zijn dat leerlingen dit leuker vinden en dat hier een aantrekkelijker cultureel aanbod is.

Positionering van de chartervaart
De boekingskantoren en schepen gaan de resultaten van het onderzoek gebruiken om hun product voor het onderwijs beter in de markt te zetten. Het onderzoek wordt binnenkort opgevolgd door een proces waarin verschillende stakeholders uit de chartervaart op zoek gaan naar de identiteit en beeldvorming om te komen tot een nieuwe branding van de sector en de aangeboden producten.

BBZ
EOC