Economische winst te halen uit sterk merk Waddenzee

Hoe kunnen de natuurwaarden van het Waddengebied worden ingezet om banen en economische groei te creëren, met behoud van die natuur? Die vraag stond gisteren centraal bij de lancering van het internationale project Prowad Link, in de Kanselarij in Leeuwarden.

Het gaat om een zogeheten Interreg-project, voor 1,8 miljoen euro gesubsidieerd vanuit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling. Prowad Link loopt tot de zomer van 2021 en er zijn partners betrokken uit Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Vanuit Nederland zijn de gemeente Ameland, de provincie Fryslân, het ministerie van LNV, de Waddenacademie en de Campus Fryslân vertegenwoordigd.

Natuur vermarkten voor economisch gewin, het klinkt als een interne tegenstelling. En zonder risico is het inderdaad niet, erkent Jaap Verhulst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ,,We moeten de balans bewaren tussen ecologie en economie, zorgen dat we de schoonheid van het gebied niet vertrappen.”

We geloven dat ondernemen en natuur hand in hand kunnen gaan
Sleutel is het versterken van het merk Waddenzee als Unesco werelderfgoed, wat de Engelsen ‘branding’ noemen, aldus projectleider Harald Marencic. ,,Door de Waddenzee in de markt te zetten als een waardevol gebied waar je bijzondere natuurwaarden kunt beleven, kun je toeristen naar het gebied trekken.”

Daar kan het midden- en kleinbedrijf van profiteren. ,,We geloven dat ondernemen en natuur hand in hand kunnen gaan. Als ondernemers zien dat ze geld kunnen verdienen aan natuur, zullen ze er ook op gebrand zijn die natuur te behouden”, redeneert Marencic.

Het project moet leiden tot een economische winst in het gebied van vijf miljoen euro per jaar en tot een extra investering in de Waddenregio van twee miljoen euro per jaar.

Lees het gehele artikel op de bron: Friesch Dagblad

EOC
BBZ