Pieperrace – Volendammer zeilspektakel van allure

Op zaterdag 6 en zondag 7 april 2019 organiseert de Stichting Pieperrace voor de 35ste keer de Pieperrace op het Markermeer voor de kust van het gastvrije Volendam. Dit jaarlijks evenement is het begin van het vaarseizoen.

De zeilende beroepsvaart, maar ook andere traditionele platbodems kunnen deelnemen. Er wordt gevaren in verschillende klassen platbodems: Tjalken onder/boven 21 meter, Skûtsjes, Klippers onder/boven 27 meter, Aken en Visserijvaartuigen.

De start en finish zullen voor de Volendammer haven plaats vinden. Dus ook voor het publiek op de dijk is deze zeilwedstrijd van de “bruine vloot” een aantrekkelijk kijkspel. Bovendien zal ‑ net als vorige jaren ‑ in de haven de stand bijgehouden worden op een scorebord en zal een spreekstalmeester de race becommentariëren.

Deze wedstrijd voor traditionele zeilschepen houdt de herinnering in ere hoe de Volendammer Kwakken (grote botters die alleen in Volendam voorkwamen), gedurende de periode 1943-1945, werden gebruikt om aardappelen (piepers) over te zeilen vanuit Friesland. De piepers waren ‑ onder andere ‑ bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen.

Liggelden worden tijdens de wedstrijddagen niet geheven. Het inschrijfgeld voor schepen met een lengte kleiner dan of gelijk aan 20 meter is €70 voor grotere schepen is dat €90. Dit is iets ingewikkelder dan in vorige jaren, maar wel eerlijker. Bedenk dat dit bij kleine schepen door een handvol mensen moet worden opgebracht, terwijl bij grote schepen het soms wel om tientallen mensen gaat.

In april is het water in de Gouwzee nog steeds koud (en dus potentieel dodelijk). Daarom: zorg voor voldoende zwemvesten en draag die ook. Ook wijst de organisatie er op dat de schippers worden geacht ervoor te zorgen dat het schip zeilklaar is en dat er adequate bemensing aan boord is.

Zie voor meer info www.pieperrace.nl. Daar zijn ook inschrijfformulieren e.d. te vinden.

BBZ
EOC