Bertus Roodhof overleden

Op dinsdag 29 januari is Bertus Roodhof in Gaastmeer overleden.

Bertus heeft 33 jaar als beroeps-zeilschipper gevaren. Hij voer vijf jaar op de Steilsteven “Onderneming” en vanaf 1984 op de 2-mast klipper “Rea Klif”, samen met zijn vrouw Trudy Roodhof – Osinga. Bertus was 67 jaar. 

BBZ
EOC