Nieuwjaarsbijeenkomst Dwarstuig op zondag 10 februari


De leden van Dwarstuig komen as zondag bijeen voor hun Nieuwjaarsbijeenkomt. Dwarstuig is de vereniging van oud-leerlingen van de Enkhuizer Zeevaartschool. Er komen twee bijzondere sprekers deze keer, die naast het formele deel van de ALV de kern van het programma vormen: Thedo Fruithof en Wietse van der Werf.

Thedo heeft een imposante staat van dienst ten aanzien van het maritieme erfgoed (oa de evenementen Het Schip als Monument en de Traditionele Schepenbeurs, zijn bijdragen aan Maritieme evenementen zoals oa in Brest/ Bretagne) en heeft daarnaast het idee van een buitenmuseum bij het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen uitgewerkt. En dat is nog maar een zeer beperkte opsomming! Thedo vertelt over zijn lange carrière als innovator.

Wietse is als uitvoerend directeur van de Sea Rangers als eerste verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van dit bijzondere, nieuwe initiatief dat duurzame herontwikkeling van kustgebieden wil stimuleren; een vorm van de nieuwe blue economy. Vanuit een diverse aanpak wil de Sea Ranger Service daarnaast jeugdwerkloosheid bestrijden, wil het jongeren inspireren te kiezen voor een maritieme carrière, gaat het maritieme veteranen reïntegreren en gaat het zeelandschap bewaken en herstellen terwijl het economische ontwikkeling stimuleert.

In het formele deel van de vergadering wordt het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 besproken en vastgesteld en eveneens de Jaarbegroting 2019. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de samenstelling van het bestuur. Ger Jager is nu waarnemend voorzitter en hij stelt zich ook beschikbaar voor het voorzitterschap. Andere kandidaten zijn uiteraard ook welkom.

Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 10 februari op de Enkhuizer Zeevaartschool, aanvang 13:30 (download hier de ALV stukken).
Aanmelden kan via Facebook of een mailtje naar secretariaat@dwarstuig.nl.

BBZ
EOC