Loterij geeft 15 miljoen aan Holwerd aan Zee

Door een gift van 15 miljoen euro komt een plan om bij het Friese dorp Holwerd een open verbinding te maken met de Waddenzee serieus binnen bereik. Met het project wordt de Waddennatuur binnendijks gebracht, inclusief eb en vloed.

De Nationale Postcode Loterij besloot gisteren het plan ‘Holwerd aan Zee’ aan te wijzen als een ‘droomproject’ voor dit jaar. De loterij geeft jaarlijks één of meer grote bedragen weg om uitvoering van bijzondere, baanbrekende plannen, onder meer voor natuurherstel, mogelijk te maken. Eerder ging er geld naar de aanleg van natuurgebied Marker Wadden en herstel van de getijdennatuur in het Haringvliet.

Holwerd aan Zee is bedacht door vier inwoners uit de regio. Ze willen met het natuur- en recreatieproject het gebied uit de economische malaise halen. Holwerd ligt in een krimp-regio, het dorp verpauperde omdat steeds meer mensen verhuisden. De vier, Jan Zijlstra, Marco Verbeek, Hessel Hiddema en Theo Broersma, hebben met de volle steun van burgers en boeren uit het dorp hun plan voor Holwerd aan Zee uitgewerkt

Om Holwerd aan zee te krijgen, moet er een doorbraak komen in de hoge Waddendijk bij het dorp. In de dijk zal dan een stormvloedkering worden gebouwd, die alleen dicht gaat bij extreem hoogwater en zware storm. Binnendijks worden op de 35 hectare landbouwgrond tussen de Waddenzee en het dorp moeraskwelders aangelegd en een meer. Door de aanleg van vaargeulen ontstaat er een open verbinding met de Waddenzee, zodat zoet en zout water zich kunnen vermengen. Pleziervaart zal vanaf de Waddenzee naar de boulevard van Holwerd kunnen varen.

Voor realisatie van Holwerd aan Zee is minimaal 60 miljoen euro nodig. 35 miljoen euro lijkt nu binnen (10 miljoen van de provincie, 5 miljoen van de gemeente Noardeast-Fryslân, 5 miljoen uit een regiodeal tussen rijk en gemeente en 15 miljoen van de Postcode Loterij), schetst Kramer. Daarnaast is er goeie hoop dat er 15 miljoen euro uit het Waddenfonds wordt toegevoegd, of nog meer.

De verwachting is dat al vóór 2025 door de dijk gevaren kan worden.

EOC
BBZ